Ekonomická rada

Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada farnosti stará o zdroje přijmů a zajištění potřeb farnosti, dále dbá na to, aby účelové dary byly použity pouze pro účely, pro které byly poskytnuty. Mezi další pravomoce ekonomické rady farnosti patří posuzování důvodů výdajů na potřeby farnosti (mezi něž mohou patřit zabezpečení pastorační činnosti farnosti, údržba farních objektů, pojištění budov apod.) či spolu vytváření farního finančního rozpočtu vždy k novému roku (rozpočet farnosti nesmí být schodkový).

Členové ekonomické rady farnosti pro období 2022-2024

  • P. Mgr. Pavel Sandtner
  • Václav Henzl
  • Ing. Anna Holcmanová
  • Ing. Jan Málek
  • Michael Omes (delegát pastorační rady)

Obecné stanovy ekonomické rady farnosti k nahlédnutí zde.