Děti a mládež

Spolčo dětí

Každé druhé pondělí od 17:00  do 18:30 hodin na faře probíhá spolčo dětí. Chlapcům a dívkám od 4. do 7. třídy je tímto způsobem nabídnuta možnost k setkání, kdy společně tráví volný čas, vzájemně se poznávají a upevňují kamarádské vztahy.

Schůzky mají pestrou náplň – hry, tvůrčí činnost, četba, zábava, soutěže, a nechybí ani společná modlitba.

Setkání vedou Eliška Omesová (tel. 777 932 653), Veronika Málková a Klára Ledvinková

Misijní klubko

pro děti, rodiče i prarodiče každé 3. úterý v měsíci od 17 do 19 hodin. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.

Zveme k účasti všechny děti od první třídy, případně i mladší šikovné děti v doprovodu rodičů.

Vedou: Marie Pleslová, Lenka Omesová (724 739 633)

Růženec dětí

Velmi vítám iniciativu vedoucích misijního klubka dětí. Každé třetí úterý v měsíci od 17.20 hodin povedou modlitbu Růžence v kostele přede mší svatou děti. Na tento Růženec zveme všechny děti, přijďte se pomodlit! (převzato z Římsy 1/2019)

Scholička dětí

Schází se každý pátek od 15:30 do 16:30 hod. na faře. Společně především zpíváme, ale také hrajeme hry a povídáme si. Zpíváme při dětských mších a také při dalších příležitostech jako je např. Výstava betlémů, Jesličková pobožnost či Noc kostelů.

Zveme mezi sebe všechny děti od šesti let.

Scholičku vedou Anna Omesová (tel. 731 425 322) a Helena Omesová

Růženec mládeže

Ve spolupráci s mládeží bychom rádi otevřeli modlitbu Růžence v misijním roce také mladým. Každou druhou neděli v měsíci povedou modlitbu Růžence od 9. 00 mladí. Zveme tedy všechny, kteří by se chtěli připojit. (převzato z Římsy 1/2019)

Setkávání mládeže / biřmovanců / ministrantů

probíhá na faře v termínech podle ohlášek.

A na co se děti mohou těšit v průběhu celého roku?