Ministranti

Když se vysloví slovo ministrant, každému, ať věřícímu či nevěřícímu člověku, se hned vybaví kluk v suknici pohybující se kolem oltáře. To je samozřejmě správná domněnka, ovšem život přibyslavského ministranta se nezužuje „jen“ na službu u Božího oltáře. Pojďte s námi poznat ministrantské dobrodružství…

Naším nejdůležitějším posláním je služba u Božího oltáře, tedy příprava liturgických předmětů a jejich samotné uplatňování při mši svaté, dále četba liturgických textů a seznamování se s nimi, poznávání zákonitostí a řádů spjaté se mší svatou. To je jen výčet nejdůležitějších úkolů, které lze zobecnit na službu ministranta v kterékoli farnosti. Kolem těchto stěžejních úkonů se nabalují další aktivity, které každoročně společně s mladšími ministranty zažíváme.

 

Fotky z přechozích setkání a výletů

 

 

Kontakt:

Mgr. Martin Ležák,

tel. 774 597 365, e-mail:martas.lezak@seznam.cz