Modlitby matek a otců

Modlitby matek probíhají téměř každý pátek po mši sv. na faře.

Modlitby otců začnou také.

Každý, kdo by se chtěl k modlitbě připojit, je srdečně vítán.