Chrámový sbor

Chrámový sbor se schází příležitostně před velkými církevními svátky. Zájemci o sborový zpěv zejména duchovní hudby jsou vítáni. V případě vašeho zájmu kontaktujte nejlépe někoho z varhaníků.