Opravy varhan

O nutnosti postarat se o varhany v naší farnosti jsme začali uvažovat již na podzim v roce 2005. Naše domněnky jsme konzultovali s organologem Národního památkového ústavu v Brně, Dr. Petrem Koukalem, který nám po prohlídce varhan v Žižkově Poli a v Přibyslavi potvrdil alarmující stav. Proto jsme se po domluvě s naším panem farářem rozhodli celou věc řešit.

Na podporu tohoto projektu byly pořádány různé akce a probíhala veřejná sbírka.

Díky štědrosti a pomoci mnoha lidí se na podzim v roce 2007 podařilo ukončit generální opravu varhan v Žižkově Poli a o čtyři roky později (tedy na podzim 2011) také opravu varhanního nástroje v Přibyslavi. Krátká zpráva je k dispozici na tomto odkazu, fotogalerie ze závěrečného děkovného koncertu, který se uskutečnil 10. září 2011, je zde.

Tímto bychom také chtěli srdečně poděkovat za veškerou pomoc a podporu, kterou jste opravám varhan věnovali.

Ke dni 11.2.2012

Karel Březina a Marie Zrzavá,
místní varhaníci a koordinátoři projektu