Eucharistie

1. sv. přijímání dětí z naší farnosti je tradičně v neděli na Nejsvětější Trojici. Samotnou událost předchází příprava na hodinách náboženství ve škole.
Dospělí jsou připravováni individuálně.