Manželství

Ti kteří chtějí přijmout svátost manželství se musí přihlásit alespoň tři měsíce před plánovanou svatbou. Tuto dobu využijí na přípravu (10 katechezí – setkání na faře ).