Pomazání nemocných

Nemocní naší farnosti mají možnost přijmout tuto svátost kdykoliv během návštěvy kněze, které probíhají v každý první pátek v měsíci. Na vesnicích, kde se konají středeční mše svaté, je možnost požádat o tuto svátost a návštěvu u nemocného před nebo po mši svaté.