Smíření

Příležitost k svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, nebo kdykoli na požádání.