Biblické hodiny

Biblické hodiny jsou nepravidelná setkání farníků s panem farářem během roku po čtvrteční večerní mši svaté na faře. Informace o aktuálním termínu jsou v ohláškách.

Hodina je zahájena krátkou společnou modlitbou, z Písma svatého je přečten úryvek, následuje podrobný výklad pana faráře. Poté je prostor k diskusi. Hodina je opět zakončena krátkou modlitbou. V letošním roce je probíráno Markovo evangelium.

Témata biblických hodin

doposud probíraná:

  • Pentateuch 2006-2007
  • Třídenní 2006-2007
  • Zjevení Janovo 2007-2008
  • Kompendium katechismu katolického náboženství 2012-2013
  • Matoušovo evangelium 2008-2015 (průběžně)

Kdo nezná Písmo, nezná Krista

je to proslulý výrok sv. Jeronýma, jednoho z nejslavnějších učenců a církevních Otců západní křesťanské církve. Poznávat, jak Písmo mluví o Kristu a jak Kristus mluví k nám v Písmu, je vskutku nádherné dobrodružství. Čím více člověk proniká do vlastního textu bible, tím větší hloubky se mu odhalují.

Biblické hodiny jsou obohacením pro každého příchozího. Připojit se lze kdykoliv v roce.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni a vítáni.

Ke dni 1.6.2015
Marie Málková